Hodně štěstí v roce 2008

TeamČS MTB Team děkuje partnerům a příznivcům za dosavadní podporu a přeje všem šťastné vykročení do roku 2008.