Vyhodnocení sezóny 2020

Rok 2020 nebyl díky epidemiologické situaci úplně nakloněn sportování, závodění a místním i mezinárodním akcím. I přesto, se podařilo týmu realizovat alespoň částečně sportovní přípravu a absolvovat závody které byly uspořádány v náhradních termínech.

Závodní a tréninkovou činnost se podařilo zajistit díky združení finančních prostředků od sponzorů a z veřejných zdrojů. Bohužel stále řinnost a výchovu mladých cyklistů ve Vimperku ignoruje Český svaz cyklistiky.

Vedle příspěvku z MŠMT se podařil hlavní objem financí získat z v dotací a grantů Jihočeského kraje . Pro podporu činnosti dětí a mládeže jsme získali prostředky z grantu Jihočeského kraje zaměřeného právě na tento cíl.

Ke zviditelnění týmu a jeho partnerů , hlavně ROUVY, přispělo i pořadatelství a spolupráce na významných cyklistických akcí a závodech.

Závody organizované za spolupráce ROUVY SPECIALIZED CYCLING teamu

Tým se zúčastnil v této redukované závodní sezoně akcí

Tým se zúčastnil v této redukované závodní sezoně akcí

Tým má celkem 120 členů . Na sportovním gymnáziu, které s týmem úzce spolupracuje, sportuje a studuje 15 cyklistů. V týmu sportuje a závodí cyklisté od nejmenších, kteří jsou zařazeni do všesportovního kroužku, až po vrcholové cyklisty v juniorských a dospělých kategoriích, kteří absolvují mezinárodní závody, seriál světového poháru a každoročně usilují o nominaci na mistrovství Evropy a světa.Tuto činnost a účast na těchto akcích jsme financovali ze sdružených prostředků od sponzorů, MŠMT, grantů Jihočeského kraje a dotace od Města Vimperk.

Na základě svých výsledků byli nominováni do české reprezentace horských kol v kategorii U23 ženy Tereza Sásková, v kategorii U 23 muži Samuel Jirouš a Jaromír Skála a v juniorech Jan Sáska. V řadách reprezentace také absolvovali mistrovství světa a Evropy.

Nejlepší výsledky v sezoně

Tereza Sásková / U 23 /
Sam Jirouš / U 23 /
Jan Sáska / junior /
Jaromír Skála / U 23 /
Matyáš Vondráček / kadet /
Nela Viktorová / kadetka /
Vincent Jirouš / žák /
Ema Mánková / žákyně /

Tým dále absolvoval i závody Kola pro život, kde nejlepšího výsledku dosáhl Jaromír Skála, který dojel ve Znojmě na druhém místě.

Světový pohár horských kol se konal v tomto roce pouze v Novém Městě na Moravě společně se světovou juniorskou sérií. Bohužel bez přítomnosti diváků a bez Expo area.